“In the tapestry of life, personal relationships are the vibrant threads that weave meaning into our existence. They are not mere accidents but intricate designs crafted by storytellers, observed through the eyes of perception, and brought to life through the art of interaction.”

Lees meer

Trust existed before the concept of “currency”. A medium of exchange is a means of conducting less intensive research into those we trade with. “Can we trust them?”

Lees meer
kleuren en creativiteit

Vandaag heb ik vernomen dat Sir Ken Robinson op 21 augustus 2020 overleden is. Hij was een geweldig spreker, een verhalen verteller met de nodige humor en tot he point.  Hij vertelde of leren, onderwijs en creativiteit. Laten we deze passies gemeenschappelijk hebben! Ik denk aan mijn pogingen om creatieve brainstormsessies te doen met de studenten… niet evident. De tweede keer gaat het beter… als je hen hebt overtuigd dat er geen foute antwoorden bestaan….

Lees meer

Vrijdagavond, zonder rond de pot te draaien het was stikheet vandaag! Maar als ik deze avond terug kijk op mijn dag, denk ik “awel gij hebt veel gepresteerd en ‘t was tof!”. Tegelijkertijd vraag ik me af of veel mensen dit kunnen zeggen of ze ook een beetje die verlichte egoïst in zich hebben die ik de laatste tijd echt wel koester.

Lees meer

Monday, January 6, 2020, I read an interview in Bloovi with colleague corporate anthropologist, Jiske Kramer. Sound fragments immediately come back from my study period: “hmm what are you studying? “What’s that, what’s in it for you? Why do your parents pay for your study? You can’t make money with that, can you? ” “Is that useful?”

And they were partly right… it was not easy to look for a job, especially with little work experience in a crisis period, a while ago. What it was: a very educational experience, which makes me look at the world differently and from which I still reap the benefits every day, certainly within this transforming society.

Lees meer
diversity

Maandag 6 januari 2020 las ik een interview in Bloovi met collega bedrijfsantropoloog, Jiske Kramer. Direct komen geluidsfragmenten terug van uit mijn studie periode: “hmm wat studeer je? “ Wat is dat, wat heb je daaraan? Waarom betalen je ouders die studie voor je? Daar kan je toch geen geld mee verdienen?” “Is dat wel nuttig?”

En men had voor een stuk gelijk… het was niet evident om een job te zoeken zeker niet met weinig werkervaring in een crisis periode. Wat het wel was: een zeer leerrijk ervaring, die mij anders doet kijken naar de wereld en waar ik elke dag nog de vruchten van pluk zeker binnen deze transformerende maatschappij.

Lees meer
#transformation #innovation #technological #culture #feminine

Technological evolution is good. It is great that techies invent innovative tools to make our (working) life more enjoyable. This way we can evolve from ‘must’ work to ‘want to’ work or create. What effects do these technological innovations have on the transformation of our society?

An advantage is that we, as human beings, can focus on and strengthen our talents and competences. We get time to be busy with self-development and creation. If those innovations are made with open mind intersection will take place. I see a society where, instead of working, humans make time for self development. Finally we can can focus on sustainability.

Lees meer
ethics #technology #sustanability

Ethic and technology, a topic that only grew in importance in the last year. And it is still a beginning. There is still a lot to do:

  • Intersection,
  • diversity within teams,
  • understanding each other’s language…
  • and of course going for the best for society
Lees meer
FAith Belief and Culture Change

As a Cultural anthropologist I wander: what makes one culture dare to change more than another?

Lees meer

Corporate venturing, collaboration between corporates and startups… we read and hear a lot about it on social media. But is it as simple as it seems?

From an anthropological point of view I will sketch some of the main corporate cultural differences.
You want to read this article in dutch, that’s possible

Lees meer